Výsledková listina 2013

18.03.2013 08:35
  NA HASCE cup 2013 - výsledková listina                      
                         
  Jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo základní kolo semi finále CELKEM Umístění      
                         
1 Kopecký Ivo 1 0 0 1     1     Paskov  
2 Gajdošová Lenka 3 1 1 5     5     Ostrava  
3 Gambal Jarek 0 2 3 5     5     Paskov  
4 Gambalová Eva 3 1 0 4     4     Paskov  
5 Habrluk Pepík 1 2 0 3     3     Ostrava  
6 Horklová Jiřina 3 1 2 6 0   6     Opre  
7 Hoza Adam 0 2 2 4     4     Paskov  
8 Hýlová Naďa 3 0 1 4     4     Ostrava  
9 Chudárek Mirek 0 0 0 0     0   homo senectus Krmelín  
10 Chudárková Jana 2 3 2 7 1   8     Krmelín  
11 Klímek Radim 2 2 3 7 *   7   nedohráno Opre  
12 Klimeš Dušan 2 3 2 7 2   9     Ostrava  
13 Klímková Květa 1 3 2 6 0   6     Opre  
14 König Jarda 1 1 1 3     3     Ostrava  
15 Kostka Svaťa 1 1 1 3     3     Paskov  
16 Kostková Helena  3 0 3 6 3 2 11 2 homo sapiens Paskov  
17 Kraningerová R. 0 0 2 2     2     Paskov  
18 Krejčí Svaťa 0 0 1 1     1     Opre  
19 Krejčí Žanka 3 2 2 7 1   8     Opre  
20 Kunát Roman 1 2 2 5 3 3 11 1 homo sapiens sapiens Krmelín  
21 Kunátová Lýda 0 3 1 4     4     Krmelín  
22 Marcinek Štěpán 2 0 0 2     2     Ostrava  
23 Marcinková Hanka 1 0 0 1     1     Ostrava  
24 Michálková Lenka 0 0 1 1     1     Paskov  
25 Němčíková Dagmar 2 1 3 6 1   7     Paskov  
26 Němčíková Daniela 2 3 3 8 0   8     Paskov  
27 Růžička Ondra 2 3 1 6 *   6   nedohráno Ostrava  
28 Šebek Radim 3 1 0 4     4     Paskov  
29 Šeděnka Miroslav 2 3 3 8 2   10     Paskov  
30 Šeděnková Renáta 0 2 3 5 3 1 9 3 homo erectus Paskov  
31 Šuster Lojza 2 3 0 5 2   7     Opre  
32 Šusterová Dana 3 1 3 7 3 0 10 4   Opre  
33 Švecová Hanka 1 2 0 3     3     Ostrava  
34 Švecová Iva 0 1 3 4     4     Ostrava  
35 Horák Jarda 1 2 1 4     4     Opre  
36 Prokopová Natálka 3 3 2 8 2   10   homo iuventus Paskov  
  Účast : Paskov (14 hráčů), OVA (10 hráčů), Opre (8 hráčů), Krmelín (4 hráči)    

 

—————

Zpět