Pravidla

09.01.2011 16:25

Místní pravidla hry Člověče nezlob se

   

     - Každý hráč si vylosuje číslo hracího stolu a barvu figurek.

     - U každého stolu začne hru hráč, který hodí nejvyšší hodnotu na kostce ( jeden hod-

          při rovnosti se hod opakuje ).

     - Další hru začne hráč, který skončil v předešlé hře na posledním místě.

     - Hraje se po směru hodinových ručiček a boduje se dle tabulky č.1 popřípadě č.2.

     - Z chlívečku se vyjíždí na šestku.

     - Jen první kolo má každý hráč možnost házet třikrát, pokud nehodí šestku.

     - Následující kola se háže už jen jednou.

     - Při každém hození šestky je hráč povinen házet ještě jednou a hody se sčítají

          ( výsledný součet se musí odehrát jen jednou figurkou - hody se nedělí ).

     - Při hození šestky je hráč povinen si nasadit figurku na hrací plán ( nemá-li

          všechny figurky ve hře ) a hned s ní odjed ze startu, když mu to situace

          dovoluje - pokud nemůže odjet ( zavazí mu svá figurka ) může počet vhozený na

          kostkách rozdělit ( šest a zbytek ).

     - Hráč musí vyhazovat figurky protihráčů . Pokud tak neučiní, je jeho figurka

          je z hracího plánu odebrána protihráči.

     - Při dojezdu do domečku se hodnota hozená kostkou liší od počtu políček na dojetí

          do domečku ( týká se nejenom poslední figurky ve hře ) zůstane stát a pokračuje

          další hráč.

     - Vítězem se stává hráč, který první dopraví všechny své figurky do domečku.

     - Hra se dohrává až do konce ( hra končí pokud zůstane ve hře jen jeden hráč ).

     - Případné nejasnosti a dotazy zodpoví pořadatel turnaje.

 

Způsob bodování turnaje

        
     - Počet odehraných her u stolu určí pořadatel na místě ( v závislosti na počtu
 
          přihlášených hráčů - minimum jsou tři kola ).
    
     - Udělování bodů :                   tabulka č.1 ( při obsazení všech stolů čtyřmi hráči )
                                                        
                                                         první        3 body

                                                         druhý       2 body

                                                         třetí          1 bod

                                                         čtvrtý        0 bodů


                                                         tabulka č.2 ( při kombinovaném obsazení stolů

                                                                                   čtyřmi a třemi hráči )

                                                         první          3 body

                                                         druhý         2body

                                                         třetí            1 bod

                                                         čtvrtý          1 bod

     - Body se po odehrání daného počtu kol sečtou.

     - Do čtvrtfinále postoupí: vždy vítěz od každého stolu ( doplněni dle potřeby hráči z

           druhých míst ).
    
     - Do semifinále postoupí: vždy vítěz od každého stolu ( doplněni dle potřeby hráči z
  
           druhých míst ).

     - Do finálových bojů postupují vítězové od každého stolu ( doplněni dle potřeby
  
           hráči z druhých míst ).

     - Při rovnosti bodů rozhodne hod šesti kostkami.

     - Finálové a semifinálové boje se hrají jen na jedno kolo ( opět se hra dohrává až do

           konce ).
 

—————

Zpět