Oprechtice - článek ve Frýdeckomísteckém a třineckém deníku - Moje Frýdeckomístecko

08.03.2010 10:47

Kroniky a kronikáři našeho regionu: Oprechtice

Článek jsem z kopírovala z tohoto zdroje :

https://fm.denik.cz/zpravy_region/kroniky-a-kronikari-naseho-regionu-oprechtice.html

Paskov-Oprechtice – Malá obec Oprechtice leží na cestě mezi Krmelínem a Paskovem, jehož součástí je od roku 1980.

O jejím vzniku koluje téměř pohádková pověst. Za časů, kdy zde býval ještě hustý les, tudy kočárem projížděl jistý hrabě. Znenadání se však na povoz vyřítila skupina lapků. Duchapřítomný kočí však rázně pohnal koně k trysku, a tak šťastně dojeli k bráně paskovského zámku. Hrabě pak nechal na místě přepadení vykácet les a postavit obec jako díkuvzdání za svou záchranu.

Pozoruhodné na tom je, že již v roce 1650 stanovil Moravský sněm, aby loupeže a mnohdy i mordy byly odvráceny tím, že les a křoví kolem cest budou vykáceny na dva obyčejné provazce (míra 52 loktů – 30,8 metru). Historicky a písemně doložený dokument praví, že zakladatelem obce byl hrabě František Josef z Oppersdorfu, tehdy královský hejtman kraje olomouckého, Přerova a Bruntálské čtvrti v markrabství Moravském. Komu se zdá těch titulů poněkud moc, podotýkám, že Oppersdorfové byli mocný a zámožný rod mající velké majetky v Čechách a na větší částí Moravy. Na počátku této slavné dynastie byl Jan z Oppersdorfu, který bojoval v habsburských službách proti Turkům na straně Ferdinanda I. (český král 1526 až 1564), a také mu pomáhal potlačit povstání českých stavů. Za odměnu dostal zkonfiskovaný majetek statků v Dubu a Fryštejně. Bedřich z Oppersdorfu zase vybudoval renesanční zámek v Častolovicích na Rychnovsku. Oppersdorfové také na čas drželi hrad Bouzov, angažovali se ve vinařské oblasti okolo Hodonína, statky měli na severní Moravě a od roku 1636 ovládli také frýdecké panství. Stará gruntovní kniha z roku 1699 s názvem Registra gruntovní dědiny Oppersdorfu uvádí kromě květnatého popisu založení obce také seznam prvních patnácti obyvatel tzv. „malých zahradníků“. Je také zajímavé, že první chalupy byly zhotoveny v Paskově, rozebrány a po částech odvezeny na místo a za 30 zlatých prodány novému hospodáři.

Tak jako jinde, i zde vládli fojtové. Tím zdejším byl zpočátku krmelínský půllaník Jan Havlík (předtím jen velmi krátce Jakub Válek z Hrabové). Tento pak po více jak třicetiletém vedení dědiny prodal fojtství Jiřímu Klegovi. Jméno Klega se pak více jak 300 let objevuje v různých funkcích v obci i v sousedním Paskově. Na zdejší obyvatele se vztahovala povinnost roboty i odvádění farských desátek ve formě obilnin. Školou patřily Oprechtice vždy do Paskova. Podle záznamů dávali paskovskému rektorovi od roku 1705 po čtyřech krejcarech z čísla, celkem tedy 60 krejcarů, neboli jeden rýnský ročně. Prvním náboženským symbolem v obci byl dřevěný kříž, který byl postavený při původní silnici v místech za domem č. 34. Přesné datum postavení není známo – pravděpodobně kolem roku 1800. Osadníci pak uvažovali o stavbě kaple, dokonce jeden z osadníků nechal na vlastní náklady ulít zvon. Stavba se však protáhla do roku 1884, kdy 28. září byla kaple vysvěcena a zasvěcena Panně Marii Pomocné. Nová kaple v dnešní úhledné podobě stojí ve středu obce od roku 1908 a je zasvěcena Povýšení sv. Kříže.

Od roku 1718 měla obec vlastní razítko se znakem listnatého stromu a nápisem Peczet obecní diediny Oppesdorfa. Německý název obce se užíval až do roku 1904, kdy byla c. k. ministerstvem vnitra povolena změna na český název Oprechtice. Město Paskov často postihovaly požáry, proto byl již v roce 1877 tamní hasičský spolek založen oprechtickým občanem Floriánem Klegou. V Oprechticích byl svaz dobrovolných hasičů založen až v roce 1943 a patří až do dnešních dnů k nejaktivnějším v obci. Býval také nositelem kultury v obci, zvláště pořádáním ochotnických divadelních představení, akcí pro děti i společenských zábav. Prezentoval se také častou účastí v soutěžích, kde dosáhl mnoha úspěchů. Příkladná je také jeho práce s mládeží.

Prvním větším podnikatelem v obci byl František Klega , který v roce 1911 zprovoznil zdejší parní pilu, jejíž generátor začal obci dodávat první elektrické světlo. O něco později (v roce 1927) zde začal jezdit první autobusový spoj do Ostravy. Pravidelná linka Oprechtice – Ostrava byla zavedena od roku 1946. V roce 1955 začala na místě vykáceného lesa stavba hřiště a požárního domu, jenž je i dnes místem společenského života. Původní hospoda U Fojta dnes slouží firmě Eurokan. Dnešní Oprechtice jsou úhlednou obcí s 221 obyvateli a vedle hasičského sboru zde čile funguje i klub seniorů.

Veškeré ostatní záležitosti jsou směrovány do Paskova, jehož je dnes obec součástí.

JAROMÍR KAHÁNEK

 

P.S.

Můj osobní dodatek :

Kromě Eurokanu jsou zde i další firmičky a živnostníci.

Původní hospoda U Fojta (později u Zeleného háje) již několik let neexistuje. Bohužel článek se nezmiňuje o hospodě "NA HASCE" (na jejichž stránkách právě jsi) , která je v obci delší dobu než výše uvedená firma.

—————

Zpět